Aktualności, Ochrona środowiska

Białoruskie głuszce zasilą hodowlę w Nadleśnictwie Głęboki Bród

głuszce z Białorusi

Głuszce, tym razem pochodzące z Białorusi, kilka dni temu dotarły do Puszczy Augustowskiej. Łącznie przyjechało 14 ptaków, które obecnie są pod obserwacją.

Ptaki pochodzą z hodowli głuszców znajdującej się w Puszczy Nalibockiej na Białorusi, prowadzonej przez Republikański Rezerwat Krajobrazowy „Nalibotsky”. Siedem kur i tyle samo kogutów przekroczyło granicę białorusko-polską z zachowaniem wszystkich reżimów weterynaryjnych i celnych. W tej chwili odizolowane ptaki zostały poddane 30-dniowej obserwacji pod nadzorem Powiatowego Inspektora Weterynarii. Po tym okresie zostaną włączone do stada zarodowego głuszców w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców prowadzonym przez białostockie Nadleśnictwo Głęboki Bród.

Dostarczone głuszce są z podgatunku Tetrao urogallus major, dokładnie takiego, który występuje w Puszczy Augustowskiej, a zatem pożądanego do hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród. Ptaki znacząco wzbogacą pulę genową stada zarodowego, a potomstwo po nich w kolejnych latach będzie wypuszczane na wolność w Puszczy Augustowskiej oraz przekazywane do innych ośrodków hodowli głuszców, które hodują głuszce nizinne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Głuszec jest największym kurakiem leśnym w Europie, pięknym chronionym ptakiem, który znajduje się na krawędzi wyginięcia w Polsce i w większości krajów europejskich. Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Głęboki Bród, realizują kilka projektów poświęconych ochronie tego gatunku.

Nadleśnictwo jest jednym z trzech ośrodków hodowlanych Lasów Państwowych w Polsce i od 2013 r. prowadzi program ochrony głuszca. Wyhodowane przez ptaki wprowadzane są każdego roku do Puszczy oraz wymieniane z innymi hodowlami. Hodowla i zakup głuszców są finansowane ze środków dotacji POIIŚ 2014-2020 i Funduszu Leśnego w ramach projektu „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej”.

Leśnicy mają nadzieję, że nowi mieszkańcy hodowli szybko się w niej zaaklimatyzują, a w przyszłym roku doczekają się od nich potomstwa.

Nadleśnictwo Głęboki Bród chciałoby również serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i służbom zaangażowanym w to nietypowe przedsięwzięcie.

Dorota Ławreszuk, Nadleśnictwo Głęboki Bród
Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *