Aktualności

Produkcja zielonej energii w EU, czyli jak Polska próbuje dostać się do elitarnego grona producentów biomasy

Do 2020 roku udział biomasy ma stanowić 50% produkcji z odnawialnych źródeł energii. Wzrost nakładów finansowych dla producentów pelletu jest ogromną szansą dla takich krajów jak Polska, gdzie poziom zalesienia jest wysoki. Już dzisiaj polską biomasę i agrobiomasę – jak zaznacza Dariusz Maciński – doceniają kraje Europy Zachodniej. Jakie mamy szanse na tym rynku i

Więcej ...

Aktualności

Zalety i wady instalacji OZE

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystanie nie prowadzi do ich długotrwałego deficytu. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in. energię promieniowania słonecznego, energię wiatrową, energię geotermalną i wód płynących oraz energię pochodzącą ze spalania biomasy i biogazu. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów rośnie zapotrzebowanie na korzystanie z instalacji OZE. Mają one szereg zalet, dlatego warto

Więcej ...

Aktualności

Skąd się bierze smog i jak mu zapobiegać?

Smog jest zjawiskiem nienaturalnym. Powstał na skutek ludzkich działań. Główną przyczyną powstawania smogu jest palenie w piecach domowych. Aby zminimalizować ryzyko występowania smogu, możemy popularyzować publiczne środki transportu, zwiększać obszary „zielone” w miastach lub zmienić standardy piecyków węglowych. Czym jest smog? Nazwa smog jest zbitką słów smoke (dym) i fog (mgła). Smog jest zjawiskiem atmosferycznym

Więcej ...

Aktualności

Jak pozbyć się śmieci z głową – przykład Szwecji wzorem dla Polski

W Szwecji 99% odpadów zostaje przetworzonych, tylko 1% ląduje na wysypisku. Dla porównania – w Polsce nie wykorzystuje się aż 89% śmieci. Szwedzi dbają o ponowne wykorzystanie odpadów, przetwarzają śmieci na ogrzewanie i prąd –  są doskonałym przykładem tego, jak należy budować ekologiczną przyszłość. Recykling W Szwecji recyklingowi poddaje się większość odpadów – przede wszystkim

Więcej ...