Aktualności, Ochrona środowiska

Liczenie nietoperzy w zimowiskach

W całej Polsce aktualnie przeprowadza się liczenie nietoperzy w zimowiskach. Do akcji przyłączyło się także białostockie Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Liczenie nietoperzy zwykle odbywa się w grudniu, a następnie od połowy stycznia do połowy lutego. Polega ono na dokładnym przeszukiwaniu wnętrza hibernakulum, np. piwnicy, ze szczególną uwagą skierowaną na wszelkie szczeliny, szpary i inne zakamarki. Warto

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Strażacy na ratunek nietoperzom w Twierdzy Wisłoujście

W celu zapewnienia odpowiednich warunków mikroklimatycznych nietoperzom w tym nockowi łydkowłosemu stanowiącemu przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH 220030, należy corocznie napełniać zbiornik na wodę oraz nawilgacać cegły dziurawki znajdujące się w prochowni zlokalizowanej na terenie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście. Zadanie to wynika z zarządzenia Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Nietoperze powróciły do Otynia

6 października 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu odbyło się drugie spotkanie poświęcone opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040. Obszar Natura 2000 Otyń PLH080040 jest miejscem przebywania chronionej kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis. W lipcu 2015 r., na strychu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu została

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Sąsiad nietoperz

W połowie września 2015 r. mieszkańcy starej kamienicy w centrum Ciechanowa zgłosili pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie informację dotyczącą obecności nietoperzy w budynku. Nie jest to przypadek, gdyż te owadożerne ssaki chętnie zamieszkują m.in. strychy starych kościołów, budynki mieszkalne – nawet bloki budowane z tzw. wielkiej płyty. Jesień, to dla nietoperzy czas migracji,

Więcej ...