Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Strażacy na ratunek nietoperzom w Twierdzy Wisłoujście

twierdza wisłoujście - nietoperze
Twierdza Wisłoujście - domy oficerów / fot. Sławek Skierka, Wikipedia
W celu zapewnienia odpowiednich warunków mikroklimatycznych nietoperzom w tym nockowi łydkowłosemu stanowiącemu przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH 220030, należy corocznie napełniać zbiornik na wodę oraz nawilgacać cegły dziurawki znajdujące się w prochowni zlokalizowanej na terenie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście. Zadanie to wynika z zarządzenia Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 6 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Twierdza Wisłoujście PLH220030 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2101).

Prochownia zlokalizowana jest w podziemiu na terenie zadrzewionym i niedostępnym. Biorąc pod uwagę trudne warunki terenowe oraz brak wodociągów w bezpośredniej bliskości obiektu, poproszono o pomoc Państwową Straż Pożarną w Gdańsku.

24 września 2015 r. na terenie obszaru Natura 2000 Twierdza Wisołujście PLH 220030, dzięki pomocy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 z Gdańska Śródmieście, za pomocą pompy pływającej oraz węży strażackich napełniono zbiornik oraz zmoczono cegły dziurawki. Działania te polepszyły warunki siedliskowe hibernujących w prochowni Twierdzy Wisłoujście nietoperzy.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku za pomoc dziękuje całemu zespołowi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, biorącemu udział w realizacji zadania.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *