Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

CZARNE ZŁOTO, CZYLI WYSTĘPOWANIE ROPY ŁUPKOWEJ W POLSCE

Platforma wiertnicza

Gdzie na terytorium Polski możemy szukać ropy łupkowej?

Najbardziej perspektywiczne są utwory wczesnego syluru, znajdujące się w północno-zachodniej strefie obrzeża kratonu wschodnioeuropejskiego. Jego krawędź na obszarze Polski przebiega ukośnie, od okolic Koszalina przez Warszawę, po rejony Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Osady sylurskie tej strefy zostały poddane oddziaływaniu odpowiednich temperatur oraz ciśnień, umożliwiających powstanie w nich ropy naftowej. Proces ten został opisany w innym rozdziale.

Na podstawie historii termicznej omawianych skał, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wyznaczył obszary o najwyższym prawdopodobieństwie występowania złóż ropy naftowej w skałach łupkowych na terenie Polski. Jest to strefa obejmującą baseny: bałtycki (wraz z rowem warszawskim) oraz podlaski. Strefę oznaczono na poniższym rysunku kolorem zielonym.

Według raportu EIA/ARI (2013) największe, szacunkowe zasoby ropy zawarte są w łupkach basenu Bałtyckiego.

Trwające ciągle badania oraz wykonywane kolejne odwierty poszukiwawcze znacznie wzbogacają naszą wiedzę na temat paleozoicznej historii geologicznej naszego kraju. Efektem tego są wprowadzane na bieżąco zmiany w założeniach, co do zasięgów występowania tego typu złóż, jak i ilości ropy w nich zawartych.

W nastepnym artykule pokażemy, jak ropa naftowa zmieniła nasz świat: „Drugie życie, czyli produkty z ropy naftowej”.

autor: Katarzyna Dybkowska
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *