Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

NOWELIZACJA USTAWY O LASACH: UMOWY ZAMIAST POWOŁAŃ

Fot. Lasy Państwowe

W środę 28 maja na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu zmiany ustawy o lasach.

Fot. Lasy Państwowe

Fot. Lasy Państwowe

Wniesiony jeszcze 5 marca projekt przewiduje, że nadleśniczowie nie będą już powoływali i odwoływali zastępców nadleśniczego, głównych księgowych nadleśnictwa, inżynierów nadzoru i leśniczych, lecz zatrudniali osoby na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę.

Taką zmianę postulowały m.in. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i związki zawodowe leśników. „Umowa o pracę zagwarantuje pracownikom stabilność zatrudnienia i ocenę uzależnioną od efektów ich pracy. Uchroni również lub znacznie utrudni stosowanie pozamerytorycznych kryteriów przy podejmowaniu decyzji kadrowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Jeśli nowelizacja stanie się faktem, jedynym stanowiskiem obsadzanym w drodze powołania w nadleśnictwie pozostanie nadleśniczy.

W ciągu 30 dni od wejścia zmiany w życie, nadleśniczy będzie musiał zawrzeć z osobami zajmującymi stanowiska zastępców, głównych księgowych, inżynierów nadzoru i leśniczych umowy o pracę. Na pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu w dniach 28-30 maja został również skierowany projekt zmiany Konstytucji RP dotyczący Lasów Państwowych. Propozycja autorstwa rządu przewiduje dodanie w Konstytucji art. 74a w brzmieniu:

„1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.
2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa”.

KRZYSZTOF TRĘBSKI, BIURO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *