Aktualności, Eko regiony, Ekologia, Ochrona środowiska

CAŁA PUSZCZA BIAŁOWIESKA NA LIŚCIE UNESCO?

MARCIN JANIUK, NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA

Już za kilka dni (20-24 czerwca) przedstawiciele Nadleśnictwa Hajnówka oraz Białowieskiego Parku Narodowego będą walczyli o wpisanie powiększonego obszaru Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wniosek zostanie przedstawiony podczas 38. sesji Światowego Komitetu Dziedzictwa Ludzkości w Katarze.

Część obszaru Białowieskiego Parku Narodowego na Listę Światowego Dziedzictwa została wpisana już w 1979 r. Białoruska część Puszczy na liście pojawiła się dopiero na początku lat 90. ub. w.

Cztery lata temu zarówno strona polska, jak i białoruska zaczęły zabiegać o renominację. Rok później, w 2011 r., rozpoczęły się prace przygotowawcze. Wspólny wniosek, nad którym pracowały oba parki narodowe i leśnicy nadleśnictw Puszczy Białowieskiej, został skierowany do Światowego Komitetu Dziedzictwa przy UNESCO w Paryżu. Dużego wsparcia udzielił Narodowy Instytut Dziedzictwa, który odegrał kluczową rolę w przygotowaniu wniosku.

MARCIN JANIUK, NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA

MARCIN JANIUK, NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA

W nowych dokumentach zasugerowano m.in. zmianę granic obiektu, tak aby pokrywały się z linią zwartego zasięgu ekosystemów leśnych całego obszaru. Zaproponowano także zmianę nazwy na „Bialowieza Forest”.

W ubiegłym roku w Puszczy gościli eksperci Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), którzy pozytywnie ocenili dokumenty aplikacyjne oraz sposób zarządzania Puszczą.

Po usunięciu drobnych usterek, eksperci zarekomendowali Komitetowi dokonanie wpisu rozszerzającego zasięg Obiektu Światowego Dziedzictwa na obszar niemal całej Puszczy Białowieskiej.

Jednym z wyznaczonych zadań było powołanie Międzynarodowego Komitetu Sterującego, którego głównym celem byłoby sprawowanie nadzoru na prawidłowym zarządzaniem całym obszarem. Komitet został powołany 10 czerwca w Kamieniukach, w siedzibie dyrekcji Parku Narodowego Belovezskaja Puszcza w Białorusi.

Wspominana wcześniej rekomendacja zawiera zobowiązanie Polski do zatwierdzenia planu ochrony Białowieskiego Parku Narodowego przez Ministra Środowiska do 1 października.

MARCIN JANIUK, NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA
Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *