Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Czy ministrowie rybołówstwa wesprą ochronę bałtyckich stad ryb?

dorsz - zarządzanie zasobami rybnymi
Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Unijni ministrowie ds. rybołówstwa zajmą się w przyszłym tygodniu kwotami połowowymi dla bałtyckich gatunków ryb. Po raz pierwszy na spotkaniu Rady Ministrów UE wielkość połowów będzie ustalana zgodnie z wytycznymi nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF apeluje do Rady o podjęcie decyzji, w oparciu o doradztwo naukowe dotyczące stanu populacji ryb w Bałtyku.

Podjęcie decyzji dotyczącej kwot połowowych zbiega się w czasie z opublikowaniem przez Komisję Europejską propozycji wielogatunkowego planu zarządzania bałtyckimi gatunkami ryb (szprotem, śledziem i dorszem). WWF popiera inicjatywę Komisji w zakresie zrównoważonego podejścia do zarządzania eksploatowanymi komercyjnie gatunkami ryb, jednak uważa, że pośpiech w tym zakresie nie jest wskazany – szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę informacje o słabej kondycji wschodniego stada dorsza bałtyckiego. WWF zwraca także uwagę, że propozycja Komisji kładzie nacisk na działania zwiększające połowy, zamiast skupić się na aspektach zależności pomiędzy poszczególnymi gatunkami.

Sytuacja stada wschodniego dorsza pogorszyła się dramatycznie w ciągu ostatnich dwóch lat. Zmniejsza się rozmiar i waga pojedynczych ryb, co wynika najprawdopodobniej z ograniczonej dostępności pokarmu. Pojawiły się też trudności w ustalaniu wieku mniejszych ryb. W związku z tym Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) stwierdziła, że nie posiada wystarczających danych aby zaproponować wysokość kwoty połowowej dla dorsza wschodniego w oparciu o obowiązujący plan zarządzania. ICES zaproponował rozwiązanie przejściowe – tj. obniżenie kwot połowowych o 56%. Proponowany przez Komisję plan wielogatunkowy pozwala na ograniczenie lub podwyższenie kwot jedynie o 10%.

Zdaniem WWF sugerowane roczne zmiany wielkości połowów w zaproponowanym przez Komisję planie wielogatunkowym nie gwarantują odbudowy wschodniego stada dorsza – mówi Piotr Prędki z WWF Polska. – W związku z tym wzywamy ministrów do podjęcia decyzji dotyczących wysokości połowów w roku 2015 w oparciu o dostępne doradztwo naukowe oraz zgodnie z zasadą przezorności.

Dodatkowo WWF zwraca uwagę, że Komisja Europejska w swojej propozycji kwot połowowych na roku 2015 nie wzięła pod uwagę zależności pomiędzy dorszem, szprotem i śledziem. Wysokość kwot połowowych dla szprota i śledzia powinna zdaniem naukowców uwzględniać zapotrzebowanie pokarmowe dorsza. WWF sugeruje, aby ministrowie uwzględnili także tą kwestię podczas zbliżającego się posiedzenia.

Źródło: WWF.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *