Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

O CZYNNEJ OCHRONIE RYBOŁOWA

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

3 grudnia 2014 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Czynna ochrona rybołowa na pograniczu polsko-niemieckim. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z czynną ochroną rybołowa, gatunku silnie zagrożonego wyginięciem.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z Poznania i Szczecina, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina i z Zielonej Góry, Nadleśnictwa Karwin, Nadleśnictwa Międzyrzecz, naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawicieli Komitetu Ochrony Orłów a także przedstawicieli Enea Operator Sieci Krosno Odrzańskie.

Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowali Wincenty Piworun – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Michał Bielewicz oraz Kinga Adamska-Gerber.

Podczas konferencji dyskutowano na temat obecnego stanu populacji rybołowa w Polsce, w szczególności o przyczynach jej załamania i głównych zagrożeniach dla gatunku. Prezentowano także podejmowane inicjatywy dotyczące ochrony rybołowa, na przykładzie Nadleśnictwa Lipka oraz projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, a także działań prowadzonych przez członków Komitetu Ochrony Orłów. Stwierdzono również konieczność szybkiego opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego projektu ochrony tego drapieżnika przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji w celu powstrzymania procesu wymierania rybołowa na obszarze Polski.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl
fot.: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *