Aktualności

Coraz więcej ludzi jest EKO!

bureauveritas.pl
Coraz większy procent mieszkańców zdaje sobie sprawę jaki wpływ wywierają na środowisko naturalne. Cieszy, że coraz częściej podejmowane są aktywne kroki, których celem jest właśnie dbanie o przyrodę. Kroki podejmowane są zarówno przez osoby prywatne, instytucje publiczne, a także zakłady przemysłowe.

Działania podejmowane przez poszczególne grupy

  1. Osoby prywatne. Każdy z nas może działać na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Wystarczy zmienić niektóre swoje nawyki! Czyli wprowadzić segregację śmieci, używać środków czyszczących bezpiecznych dla przyrody, używać toreb ekologicznych, a nie tzw. jednorazówek, wyłączać światło w pomieszczeniu, w którym nie przebywamy czy włączać ogrzewanie, kiedy rzeczywiście jest zimno. Podjęcie takich kroków nie tylko wpłynie pozytywnie na naturę, ale również na stan naszego portfela!
  2. Instytucje publiczne. Cieszy fakt, że dzieci już od najmniejszych lat uczą się o tym, jak ich zachowanie wpływa na środowisko. Już nawet w przedszkolach organizowane są lekcje edukacyjne na ten temat. Dzieci uczą się między innymi segregacji śmieci, jak można wykorzystać po raz drugi niektóre materiały i dlaczego nie warto śmiecić! Inną rolę ma Ośrodek Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody powołany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jego celem „jest inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych, organizacja, realizacja i opracowywanie wyników badań statystycznych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody”. To dzięki działaniom tej instytucji wiemy na przykład, że w Polsce jest 36316 tzw. pomników przyrody, 32,5% powierzchni kraju ma szczególne walory przyrodnicze, a także że łączna powierzchnia wszystkich rezerwatów przyrody (165,5 tys. ha) wzrosła w 2012 roku, w stosunku do roku 2011, o 1,1 tys. ha a liczba rezerwatów wynosiła w 2012 r. 1481.
  3. Zakłady przemysłowe. Przedsiębiorstwa niewątpliwie w dużym stopniu są odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego. Powstawanie nowych zakładów oczywiście jest wskazane, ale warto to robić z pełną rozwagą. Czyli budować fabryki w miejscach i w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć stan przyrody. W działaniu przedsiębiorców zauważalna jest na szczęście zmiana. Coraz chętniej inwestują oni środki w ochronę środowiska, a także podejmują inne działania na rzecz jej poprawy. Wiele firm wprowadza system zarządzaniem środowiskiem ISO 14000. Międzynarodowa norma ISO 14001 ułatwia każdej organizacji skuteczne zarządzanie środowiskowe. Pomaga w osiągnięciu celów gospodarczych przy zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy nasze działania mają skutek globalny. Dlatego, jeśli nie podejmiemy żadnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska skutki tego będą widoczne w przyszłości i odczuwalne dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *