Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Wielkopolskie rezerwaty przyrody w TVP Polonia

rezerwat przyrody
GDOS

Cykl filmów przyrodniczych, zrealizowany przez PalFilmStudio (PFS), prezentuje walory i piękno rezerwatów przyrody województwa wielkopolskiego. Każdy z odcinków dotyczy innego typu rezerwatów – leśnych, krajobrazowych, krajobrazowo-leśnych, florystycznych, faunistycznych, torfowiskowych oraz wodnych. W każdą niedzielę, na antenie TVP Polonia, o godz. 11:30 można zobaczyć kolejny odcinek serii, a powtórki – w środy o 6:55.

W Wielkopolsce w rezerwatach faunistycznych i florystycznych objęto ochroną stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, jak na przykład śnieżycy wiosennej, żywca dziewięciolistnego czy populacji rzadkich gatunków bezkręgowców, ryb i ptaków wodnych; w rezerwatach torfowiskowych – siedliska i zbiorowiska torfowisk niskich, przejściowych i wysokich; w rezerwatach krajobrazowych – wyróżniające się krajobrazy o cechach naturalnych, zaś w jedynym rezerwacie wodnym – fragment rzeki włosienicznikowej o podgórskim charakterze.

Program Satelitarny TVP Polonia jest jednym z kanałów TVP szerzej dostępny dla widzów poza terenem Polski. Tysiącom Polaków umożliwia codzienny kontakt z krajem. Jednym z najistotniejszych zadań TVP Polonia jest podtrzymywanie polskiej tożsamości w kolejnych generacjach Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Misją anteny jest m.in. tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, promocja kraju za granicą – prezentowanie jego walorów turystycznych i przyrodniczych, specyfiki regionalnej, zmian zachodzących we wszystkich sferach życia w Polsce, które widzom niekoniecznie są znane na co dzień, ukazywanie wkładu Polski w rozwój Europy i świata.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *