Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

PONAD MILION ZŁOTYCH NA OCHRONĘ BIORÓŻNORODNOŚCI Z FUNDUSZY EOG

EEA_Grants

Dziś został ogłoszony nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Do wsparcia finansowego ze środków MF EOG będą zakwalifikowane wyłącznie projekty złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między polskimi beneficjentami i podmiotami z tych trzech krajów.

Dofinansowaniu będą podlegać przedsięwzięcia, które mają na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

– wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;

– wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;

– wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Do konkursu mogą przystąpić beneficjenci programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, m.in. podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, organizacje pozarządowe.

Na wsparcie przedsięwzięć w ramach naboru zostanie przeznaczona łącznie kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł (środki pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG 2009-2014 oraz z budżetu państwa). Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu to 2000 euro (8418,60 zł), a maksymalna ? 10 000 euro (42 093 zł).

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 3 marca do 30 czerwca 2015 r. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu podane są w ogłoszeniu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *