Aktualności, Eko regiony, Ekologia, Ochrona środowiska

O ochronie podwodnego bogactwa Bałtyku

morze bałtyckie
fot. freeimages.com
morze bałtyckie

fot. freeimages.com

20 lutego 2015 r. na zaproszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Hanny Dzikowskiej odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli inicjatorów powołania podwodnego rezerwatu w Orłowie. W spotkaniu udział wzięli: prof. J. Marcin Węsławski z Komitetu Badań Morza PAN, Magdalena Figura z Greenpeace Polska oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku zajmujący się ochroną przyrody w strefie morskiej województwa pomorskiego.

Spotkanie było zorganizowane w odpowiedzi na złożone formalnie wnioski o powołanie obszaru ochronnego na obszarze morskim przylegającym do istniejącego rezerwatu lądowego – Kępa Redłowska. Joanna Jarosik, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku przedstawiła argumenty przemawiające za tym, że ochrona o statusie rezerwatu w tym rejonie będzie sprzeczna z postulowanym przez inicjatorów wolnym dostępem dla rekreacji, wędkarstwa, nie niszczących połowów i badań naukowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do czasu ustanowienia szczegółowego planu ochrony, obszar ten powinien być całkowicie zamknięty i w określonych ustawowo przypadkach każdorazowo niezbędne byłoby występowanie o indywidualne zezwolenia. W związku z nowymi przepisami w prawie polskim Regionalny Konserwator Przyrody Joanna Jarosik zaproponowała utrzymanie statusu specjalnego obszaru siedliskowego Natura 2000 – Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105. Taki status wraz ze statusem BSPA (Baltic Special Protected Areas) zgłoszonym do HELCOM pozwala na ochronę całego obszaru planowanego rezerwatu przed najbardziej niszczącymi działaniami (prace techniczne i konstrukcyjne związane z twardą ochroną brzegu) i jednocześnie nakłada obowiązek przejścia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla każdej nowej inwestycji planowanej w tym obszarze.

Obszar jest obecnie objęty ochroną, a jednocześnie jest otwarty dla nie niszczącej działalności człowieka. Jednym z problemów do rozwiązania, to uzgodnienia z Urzędem Morskim dotyczące wprowadzenia ograniczenia prędkości dla łodzi motorowych i skuterów wodnych w tym rejonie – postulowana prędkość poniżej 10 węzłów. Takie ograniczenie pozwoli chronić roślinność podwodną tj. trawa morska, wieloletnie krasnorosty i zapewni bezpieczeństwo kąpiącym i nurkującym w tym rejonie.

Uczestnicy spotkania podejmą starania o przygotowanie tablic informacyjnych, które powinny być wystawione w miejscach, gdzie turyści odwiedzają obszar Raf Kamiennych Orłowa. Komitet Badań Morza wystawi na stronie internetowej informacje o podjętych uzgodnieniach, a chroniony obszar i jego obecny status będzie przedstawiony podczas wydarzenia na Bałtyckim Festiwalu Nauki w maju 2015 r.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *