Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

RUSZA KONKURS NFOŚIGW NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

edukacja ekologiczna
Świadomość ekologiczna Polaków

Od dziś można składać wnioski na przedsięwzięcia podnoszące świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Konkurs NFOŚiGW ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań proekologicznych poprzez realizację projektów edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych.

Przez miesiąc, od 11 maja do 12 czerwca 2015 r., można składać wnioski z propozycjami przedsięwzięć edukacyjnych w 8 kategoriach tematycznych:
– przeciwdziałanie „niskiej emisji”;
– woda i jej zasoby w Polsce;
– ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu;
– technologie dla ochrony środowiska – edukacyjne centra technologii środowiskowych;
– adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom;
– postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli;
– niskoemisyjny rozwój Polski;
– przyroda, gospodarka, człowiek – programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska.

Z dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki mogą skorzystać osoby prawne, jednostki organizacyjne z osobowością lub zdolnością prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach konkursu Narodowy Fundusz przeznaczył 24 mln zł, w tym 20 mln zł na dotacje i 4 mln zł na pożyczki.

Więcej informacji o konkursie na stronie NFOŚiGW.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *