Promowane

Fotowoltaika – cena i korzyści z montażu instalacji fotowoltaicznej

panele fotowoltaiczne

Cena fotowoltaiki dla wielu inwestorów pozostaje nie bez znaczenia. Zbyt droga instalacja może odstraszyć kosztami. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto rozważyć jednak wszystkie za i przeciw, ponieważ w przypadku paneli fotowoltaicznych, okazuje się, że szybki zwrot z inwestycji i uniezależnienie się od dostaw oraz cen prądu, sprawiają, że mimo początkowych kosztów, fotowoltaika jest opłacalnym rozwiązaniem.

Z roku na rok popularność instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju rośnie. Wszystko za sprawą korzystnych dotacji, ale także zwiększającej się świadomości inwestorów, którzy wiedzą, że aby oszczędzać w przyszłości, powinni zainwestować już teraz.

Czynnik ekonomiczny ma dla społeczeństwa coraz większe znaczenie. Rosnące ceny paliw stałych przekładają się bezpośrednio na ceny energii elektrycznej. Fotowoltaika wytwarza własny prąd ze słońca, dzięki czemu inwestor przestaje ponosić opłaty do zakładu energetycznego. Raz w roku uiszcza jedynie tzw. opłatę stałą, która oscyluje w granicach 150 zł.

W ostatnich latach większą uwagę przywiązuje się do ochrony środowiska. Chciałoby się rzecz – w końcu! Zanieczyszczenia powietrza osiągają stężenia niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia, dlatego tak ważne jest, by wyeliminować ich źródło.

Niemal powszechnie występujące w okresie jesienno-zimowym, zanieczyszczenia powietrza, zagrażają przede wszystkim osobom cierpiącym na choroby ze strony układu oddechowego, ale także dzieciom, osobom starszym i kobietom w ciąży. Wdychane każdego dnia, niebezpieczne substancje, w bardzo negatywny sposób wpływają na zdrowie ludzi, przyczyniając się do powstawania astmy oraz chorób płuc (nawet nowotworów!) i układu oddechowego.

W Krakowie od 1 września 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Osoby, które mimo to będą ogrzewały swoje domy tymi paliwami stałymi, będą narażone na otrzymanie grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Kraków ze względu na swoje położenie w niecce oraz zabudowanie przez deweloperów tunelów powietrznych jest szczególnie niebezpieczny dla mieszkańców. Bezwietrzne, zimowe dni również nie pomagają w pozbyciu się szkodliwych substancji z miasta. Dlatego też władze od pewnego czasu prowadzą walkę z „kopciuchami”, które obarczane są całą winą za zanieczyszczenia powietrza.

Za złą jakość powietrza w okresie jesienno-zimowym odpowiadają głównie przestarzałe piece, w których spalane są śmieci oraz niskiej jakości węgiel. Nie da się zaprzeczyć, że wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, rosną koszty ogrzewania, które wiele osób stara się ograniczyć na różne sposoby. Niestety, mają one negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie społeczeństwa. Spalając w piecu niskiej jakości paliwa stałe, trujemy nie tylko siebie, ale także swoje dzieci i sąsiadów.

Wiele osób uważa, że jest to jedyny sposób na ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem. To nieprawda! Wystarczy wymienić stary kocioł na nowy, ekologiczny piec oraz zadbać o odpowiednią termoizolację domu. Tylko tyle i aż tyle.

Zarówno wymiana pieca, jak i termoizolacja nie należą do najtańszych działań remontowych, dlatego uruchomiono korzystne dofinansowania.

panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika, ochrona środowiska i program Czyste Powietrze

Ogólnopolski program Czyste Powietrze ma pomóc w sfinansowaniu wymiany instalacji centralnego ogrzewania, przestarzałego kotła, a także wykonania termoizolacji budynku mieszkalnego. Oprócz tego inwestor może postarać się o przyznanie dotacji do instalacji Odnawialnych Źródeł Energii oraz wymiany stolarki zewnętrznej.

Wnioski przyjmowane są głównie w formie elektronicznej w oddziałach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adekwatnych do miejsca zamieszkania inwestora.

Program Czyste Powietrze ma pomóc w poprawie jakości powietrza w naszym kraju, poprzez zachęcenie mieszkańców do wymiany pieców oraz zakupu ekologicznych źródeł ciepła. Dlatego też program skupia się na termoizolacji budynków i zmianie sposobu ogrzewania, co przełoży się bezpośrednio na oszczędności w gospodarstwie domowym, ale także wpłynie na poziom zanieczyszczeń powietrza.

Wnioski mogą składać właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych, będący osobami fizycznymi. Z programu mogą skorzystać również osoby posiadające zgodę właściciela na rozpoczęcie prac remontowych.

Co obejmuje program Czyste Powietrze?
– wymianę okien i drzwi,
– montaż rekuperacji,
– docieplenie przegród budynku,
– instalację urządzeń zaliczających się do Odnawialnych Źródeł Energii,
– wymianę przestarzałych kotłów,
– montaż instalacji centralnego ogrzewania,
– modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
– montaż lub modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej,
– zakup i montaż nowoczesnego pieca, spełniającego założenia programu.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przyjmują formę dotacji i/lub pożyczki. Termin realizacji projektu przewidziany został na lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów odbywać się będzie do 31 grudnia 2027 roku, a wszelkie prace nimi objęte powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.

Na wszystkie pytania dotyczące paneli PV oraz ich dofinansowania odpowiedzą Nasi eksperci z Otovo.pl

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i zostają rozpatrzone na bieżąco przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe terminy, wytyczne oraz sposoby prawidłowego wypełniania wniosków, znajdują się na stronach internetowych WFOŚiGW. W przypadku przesłania wniosku do nieodpowiedniego oddziału Funduszu, zostaje on odesłany bez rozpatrywania wraz z informacją o właściwym oddziale, pod który należy inwestor.

Wysokość i sposób dofinansowania z programu Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na członka rodziny. Sposób ustalania tej kwoty został szczegółowo opisany w instrukcji dołączonej do wniosku. Zasady są bardzo podobne do tych obowiązujących w programie 500 plus.

W praktyce oznacza to, że gospodarstwo domowe, w którym kwota przypadająca na członka rodziny jest najniższa, otrzyma najwyższe dofinansowanie oraz najniższą pożyczkę. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku inwestorów o najwyższych dochodach.

Ewentualne zmiany w dochodach po złożeniu wniosku nie są brane pod uwagę przy jego rozpatrywaniu. Inwestor nie musi też wnosić żadnych korekt do wniosku.

panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika – ceny i podstawowe informacje na temat systemu

Fotowoltaika wykorzystuje promienie słoneczne i przetwarza je na energię elektryczną, która może zostać wykorzystana do zasilenia urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym lub zmagazynowana.

Wbrew opinii z jaką można się spotkać, panele fotowoltaiczne doskonale sprawdzają się w naszych warunkach atmosferycznych. Latem, gdy zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze, a nasłonecznienie większe, nadmiar energii jest oddawany na sieci, gdzie zostaje zmagazynowany. Wyprodukowany w ten sposób prąd może zostać w dowolnym momencie odebrany przez inwestora na zasadzie opustów 1 do 0,8. Jest to jedyna „opłata” pobierana przez zakład energetyczny.

Panele fotowoltaiczne działają nawet przy częściowej ekspozycji na słońce, ponieważ wykorzystują promieniowanie rozbite i rozproszone. Warto jednak zauważyć, że nawet chwilowe lub częściowe zacienienie instalacji wpłynie na jej efektywność oraz okres zwrotu z inwestycji, który może wydłużyć się nawet o kilka lat.

Odpowiednio dobrane miejsce do montażu fotowoltaiki jest bardzo ważne, ponieważ pozwala w pełni wykorzystać promienie słoneczne występujące w ciągu dnia i przetworzyć je na energię elektryczną, pokrywając tym samym zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd i generując oszczędności. Obecnie zwrot z inwestycji w fotowoltaikę może potrwać 6-8 lat w zależności od cen prądu oraz wielkości instalacji, a także sposobu jej sfinansowania.

panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika a kolektory słoneczne

Bardzo często fotowoltaika jest mylona z kolektorami słonecznymi. Obie instalacje wykorzystują promienie słoneczne, jednak do zupełnie innych celów. Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, a kolektory słoneczne podgrzewają wodę użytkową. Niekwestionowaną zaletą fotowoltaiki jest jej uniwersalność – powstały w ten sposób prąd może zostać wykorzystany w dowolny sposób, nadmiar zmagazynowany, a następnie wykorzystany w okresie jesienno-zimowym, kiedy nastąpi większe zapotrzebowanie na energię.

Ciepłej wody użytkowej, której najwięcej jest latem, nie sposób zmagazynować. Zimą, przy mniejszym nasłonecznieniu, kolektory słoneczne nie są w stanie wystarczająco podnieść temperaturę wody – musi być ona dogrzewana dodatkowymi urządzeniami.

panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika – od czego zależy cena?

Ceny fotowoltaiki są zależne przede wszystkim od producenta, ale także mocy paneli. Jest to jeden z tych przypadków, kiedy zbyt niska cena systemu nie powinna cieszyć inwestora, a dać mu do myślenia, szczególnie w kwestii jakości takiej instalacji.

Osoby decydujące się na montaż fotowoltaiki zazwyczaj chcą, by system w całości pokrywał zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd. Nie da się ukryć, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, jednak warto zaznaczyć, że nawet częściowe pokrycie przyczynia się do oszczędności w wysokości nawet 95% rocznych wydatków.

Aby panele fotowoltaiczne były skuteczne muszą zostać zamontowane w najbardziej optymalnym miejscu, którym zazwyczaj bywa dach skierowany na południe o nachyleniu około 35 stopni. Niepożądane są wszelkiego rodzaju załamania i kominy, które mogą zacieniać panele.

Przed doborem odpowiedniej mocy fotowoltaiki, profesjonalni doradcy dokładnie obliczają zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd, dzięki temu inwestor ma pewność, że panele fotowoltaiczne wygenerują zakładane wcześniej oszczędności, a sama inwestycja spełni jego oczekiwania.

Instalacja fotowoltaiczna zaczyna generować oszczędności od razu po jej zamontowaniu i uruchomieniu, dlatego zwrot z inwestycji następuje tak szybko. Fotowoltaika jest systemem przyszłości, który zabezpiecza inwestorów przed rosnącymi rachunkami za energię elektryczną, a przy tym nie wytwarza szkodliwych substancji, które mogłyby zagrażać środowisku. Instalacja fotowoltaiczna jest całkowicie bezobsługowa.

Podsumowanie

Ceny fotowoltaiki nie należą do najniższych, jednak zwrot z inwestycji w panele następuje już po 6-8 latach. Inwestor może cieszyć się oszczędnościami od razu po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji.

Mogłoby Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.