Promowane

Modernizacje kotłów w energetyce i ciepłownictwie

Kwestia odpowiedniego oczyszczania spalin jest palącym tematem nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie i na świecie. Globalne ocieplenie, smog i ogólne skażenie środowiska to tylko niektóre z konsekwencji faktu emisji szkodliwych substancji. Nic dziwnego więc, że reakcją ze strony europejskich i krajowych decydentów jest wprowadzanie kolejnych obostrzeń prawnych w zakresie redukcji toksycznych związków chemicznych i pyłów. Każda decyzja polityków w tym aspekcie wiąże się z koniecznością modernizacji posiadanych przez przedsiębiorstwa instalacji.

Choć emitentami szkodliwych substancji są liczne fabryki, a często też zwykli ludzie, którzy wykorzystują do palenia niewłaściwe produkty, to sytuacja ta w szczególności dotyczy sektora LCP – large combustion plants – czyli dużych obiektów energetycznego spalania, do których zaliczamy przede wszystkim zakłady energetyczne i ciepłownicze. W kwietniu 2017 roku bowiem przyjęto konkluzje BAT – Best Available Techniques – która zakłada bardziej restrykcyjne normy, dotyczące emisji poszczególnych toksycznych związków chemicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że niedostosowanie się w czasie do założeń europejskich dyrektyw, które implementowane są w każdym kraju członkowskim, może wiązać się z różnymi konsekwencjami, należy bardziej pochylić się nad tym problemem.

Kogo dotyczy to zagadnienie?

Dyrektywa IED dotycząca dużych źródeł spalania zainicjowała nowe podejście przedsiębiorstw ciepłowniczych do spalania węgla w kotłach oraz emisji szkodliwych związków do atmosfery. Aby spełnić wszystkie obowiązujące normy, nie wystarczy jednak już tylko redukcja emisji pyłów. W Konkluzjach BAT pojawiły się nowe zapisy, które zobowiązują przedsiębiorców do ograniczania również takich związków chemicznych jak: SO2, NOx, HCl, HF czy Hg. Konieczność przeprowadzenia odpowiednich modernizacji instalacji w systemy odpylające i oczyszczające powietrze z toksycznych substancji w przypadku konkluzji BAT dotyczy przede wszystkim takich obiektów, jak:

  • elektrownie (o mocy co najmniej 50 MW),
  • instalacje zgazowania węgla i innych paliw,
  • spalarnie i współspalarnie odpadów,
  • zakłady ciepłownicze.

Natomiast te jednostki, które korzystają z paliw rafineryjnych, zostały wyjęte spod zakresu tych ustaleń. Wszystkie wypunktowane powyżej zaś będą musiały implementować skuteczniejsze instalacje ochrony powietrza, które ograniczą emisję tlenków siarki, azotu, a także rtęci i innych toksycznych substancji do wskazanych norm. Co warto mieć na uwadze, to fakt, że na dostosowanie systemów odpylających zakłady te mają cztery lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE – czyli do 17 sierpnia 2021 roku. Istnieje możliwość odstępstwa od tego terminu, jednak każdy podmiot, który chce z niego skorzystać, musi spełnić określone warunki.

Jakie rozwiązania będą najlepsze?

Oczywiście największą bolączką zarządców tego typu działalności jest wdrożenie rozwiązań, które będą spełniały europejskie wymogi. Tymczasem sprawność, a tym samym i rentowność modernizacji kotła, jak i wprowadzenie nowych metod odpylania i ochrony powietrza często uzależnione są od wykonawców. INSTAL-FILTER jest zaufanym partnerem na polskim rynku, który ma ponad 25 lat doświadczenia w tej branży i dziesiątki zadowolonych klientów.

Proponowane przez firmę instalacje gwarantują skuteczne oczyszczanie i odpylanie spalin. Dobrane do konkretnych wymogów danego zakładu urządzenia, efektywnie zredukują ilość HCl, HF, Hg, związków siarki i azotu do poziomu poniżej norm wyznaczonych przez UE. Jednocześnie INSTAL-FILTER oferuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają maksymalnie ograniczyć ich emisję. Proponowane urządzenia do odpylania i oczyszczania powietrza dają możliwość dalszej rozbudowy, dzięki czemu w razie wprowadzenia kolejnych ograniczeń dotyczących poziomu emisji szkodliwych związków w spalinach, modernizacja istniejących rozwiązań będzie dużo tańsza. Dodatkowymi atutami są trwałość i niezawodność instalacji oraz wysoka jakość materiałów stosowanych do budowy urządzeń. Przy tak dużych inwestycjach niezwykle ważne jest zastosowanie rozwiązań charakteryzujących się niskimi kosztami eksploatacji. Urządzenia INSTAL-FILTER, obok ergonomicznej obsługi, mają tę właśnie zaletę. Przykładem jest odsiarczanie, które gwarantuje maksymalną skuteczność przy niskim zużyciu sorbentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *