Promowane

Modernizacje kotłów w energetyce i ciepłownictwie

Kwestia odpowiedniego oczyszczania spalin jest palącym tematem nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie i na świecie. Globalne ocieplenie, smog i ogólne skażenie środowiska to tylko niektóre z konsekwencji faktu emisji szkodliwych substancji. Nic dziwnego więc, że reakcją ze strony europejskich i krajowych decydentów jest wprowadzanie kolejnych obostrzeń prawnych w zakresie redukcji toksycznych związków chemicznych i pyłów. Każda decyzja polityków w tym aspekcie wiąże się z koniecznością modernizacji posiadanych przez przedsiębiorstwa instalacji.

Choć emitentami szkodliwych substancji są liczne fabryki, a często też zwykli ludzie, którzy wykorzystują do palenia niewłaściwe produkty, to sytuacja ta w szczególności dotyczy sektora LCP – large combustion plants – czyli dużych obiektów energetycznego spalania, do których zaliczamy przede wszystkim zakłady energetyczne i ciepłownicze. W kwietniu 2017 roku bowiem przyjęto konkluzje BAT – Best Available Techniques – która zakłada bardziej restrykcyjne normy, dotyczące emisji poszczególnych toksycznych związków chemicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że niedostosowanie się w czasie do założeń europejskich dyrektyw, które implementowane są w każdym kraju członkowskim, może wiązać się z różnymi konsekwencjami, należy bardziej pochylić się nad tym problemem.

Kogo dotyczy to zagadnienie?

Dyrektywa IED dotycząca dużych źródeł spalania zainicjowała nowe podejście przedsiębiorstw ciepłowniczych do spalania węgla w kotłach oraz emisji szkodliwych związków do atmosfery. Aby spełnić wszystkie obowiązujące normy, nie wystarczy jednak już tylko redukcja emisji pyłów. W Konkluzjach BAT pojawiły się nowe zapisy, które zobowiązują przedsiębiorców do ograniczania również takich związków chemicznych jak: SO2, NOx, HCl, HF czy Hg. Konieczność przeprowadzenia odpowiednich modernizacji instalacji w systemy odpylające i oczyszczające powietrze z toksycznych substancji w przypadku konkluzji BAT dotyczy przede wszystkim takich obiektów, jak:

  • elektrownie (o mocy co najmniej 50 MW),
  • instalacje zgazowania węgla i innych paliw,
  • spalarnie i współspalarnie odpadów,
  • zakłady ciepłownicze.

Natomiast te jednostki, które korzystają z paliw rafineryjnych, zostały wyjęte spod zakresu tych ustaleń. Wszystkie wypunktowane powyżej zaś będą musiały implementować skuteczniejsze instalacje ochrony powietrza, które ograniczą emisję tlenków siarki, azotu, a także rtęci i innych toksycznych substancji do wskazanych norm. Co warto mieć na uwadze, to fakt, że na dostosowanie systemów odpylających zakłady te mają cztery lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE – czyli do 17 sierpnia 2021 roku. Istnieje możliwość odstępstwa od tego terminu, jednak każdy podmiot, który chce z niego skorzystać, musi spełnić określone warunki.

Jakie rozwiązania będą najlepsze?

Oczywiście największą bolączką zarządców tego typu działalności jest wdrożenie rozwiązań, które będą spełniały europejskie wymogi. Tymczasem sprawność, a tym samym i rentowność modernizacji kotła, jak i wprowadzenie nowych metod odpylania i ochrony powietrza często uzależnione są od wykonawców. INSTAL-FILTER jest zaufanym partnerem na polskim rynku, który ma ponad 25 lat doświadczenia w tej branży i dziesiątki zadowolonych klientów.

Proponowane przez firmę instalacje gwarantują skuteczne oczyszczanie i odpylanie spalin. Dobrane do konkretnych wymogów danego zakładu urządzenia, efektywnie zredukują ilość HCl, HF, Hg, związków siarki i azotu do poziomu poniżej norm wyznaczonych przez UE. Jednocześnie INSTAL-FILTER oferuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają maksymalnie ograniczyć ich emisję. Proponowane urządzenia do odpylania i oczyszczania powietrza dają możliwość dalszej rozbudowy, dzięki czemu w razie wprowadzenia kolejnych ograniczeń dotyczących poziomu emisji szkodliwych związków w spalinach, modernizacja istniejących rozwiązań będzie dużo tańsza. Dodatkowymi atutami są trwałość i niezawodność instalacji oraz wysoka jakość materiałów stosowanych do budowy urządzeń. Przy tak dużych inwestycjach niezwykle ważne jest zastosowanie rozwiązań charakteryzujących się niskimi kosztami eksploatacji. Urządzenia INSTAL-FILTER, obok ergonomicznej obsługi, mają tę właśnie zaletę. Przykładem jest odsiarczanie, które gwarantuje maksymalną skuteczność przy niskim zużyciu sorbentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *