Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

Unijne narzędzie do walki z inwazyjnymi gatunkami obcymi

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, które powinno być stosowane bezpośrednio w krajach członkowskich UE.

Rozporządzenie w sposób kompleksowy reguluje takie zagadnienia jak: zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych, ich wczesne wykrywanie i szybka eliminacja bądź długofalowa i efektywna kontrola populacji w przypadku gatunków rozpowszechnionych.

Do 2 stycznia 2016 r. zostanie opracowany przez Komisję Europejską projekt listy gatunków inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla Unii. Również prawo krajowe będzie wymagało dostosowania do nowych przepisów UE, m.in. w zakresie ujednolicenia definicji, określenia procedur i wskazania właściwych organów. W tym celu Minister Środowiska podjął ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W październiku 2015 r. przewidziana jest też organizacja konferencji poświęconej tematyce inwazyjnych gatunków obcych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *