Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Zabiegi ochrony czynnej w podlaskich rezerwatach

GDOS

GDOS

GDOS

Pod koniec 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku w porozumieniu z Nadleśnictwem Dojlidy oraz Nadleśnictwem Białowieża zrealizowała działania związane z ochroną czynną w kolejnych rezerwatach przyrody: Las Cieliczański i Podcerkwa.

W rezerwacie Podcerkwa zabiegi ochrony czynnej polegały na powstrzymaniu sukcesji roślinności drzewiastej i krzewiastej w istniejących lukach, powodującej zanik roślin stanowiących miejsca żerowania rzadkich gatunków motyli dziennych.

W Lesie Cieliczańskim przeprowadzono regulację zagęszczenia i składu gatunkowego przekształconych drzewostanów grądowych i borowych. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, miejsc występowania rzadkich gatunków motyli oraz utrzymanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z licznymi cennymi zbiorowiskami leśnymi o charakterze naturalnym, reprezentowanymi głównie przez grądy z rzadkim w naszych lasach wiązem górskim, bory mieszane i olsy.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *