Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Bór na Czerwonem jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce

RDOŚ w Krakowie

RDOŚ w Krakowie

RDOŚ w Krakowie

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Nowy Targ odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do obchodów 90-lecia powołania rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem oraz projektu planu ochrony rezerwatu. W spotkaniu uczestniczyli Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie oraz Roman Latoń – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ.

Głównym tematem poruszonym podczas spotkania była organizacja obchodów 90-lecia rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem. W ostatnim czasie Nadleśnictwo Nowy Targ uzyskało z Archiwum Narodowego w Krakowie materiały potwierdzające powstanie rezerwatu w 1925 r., a więc ponad 30 lat wcześniej niż wynikałoby to z zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1956 r. Podczas posiedzenia Rady Miasta Nowego Targu, które miało miejsce 13 października 1925 r., podjęto uchwałę przekazującą na cele naukowo-doświadczalne na okres 50 lat fragment torfowiska na Czerwonem o powierzchni 5 hektarów. O objęcie tego obszaru ochroną wnioskowała Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, a osobistą wizytę w tym celu złożył w Nowym Targu sam prof. Władysław Szafer.

W związku z przypadającą na ten rok rocznicą Nadleśnictwo Nowy Targ we współpracy z Miastem Nowy Targ, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie planuje zorganizowanie w czerwcu tego roku obchodów 90-lecia rezerwatu połączonych z piknikiem rodzinnym w sąsiedztwie Boru na Czerwonem.

Osobna część spotkania poświęcona była ustaleniom projektu planu ochrony rezerwatu Bór na Czerwonem. Głównym tematem dyskusji były przede wszystkim działania ochronne jakie powinny być podjęte w rezerwacie celem zachowania cennych siedlisk przyrodniczych występujących na kopule torfowiska wysokiego i jego okrajku oraz w otaczającym drzewostanie. Zwrócono uwagę na konieczność usuwania sosny zwyczajnej z kopuły torfowiska celem powstrzymania procesu naturalnej sukcesji oraz podkreślono rolę utrzymywania właściwego poziomu wody gruntowej poprzez budowę kolejnych zastawek na rowach oraz okresowe przeglądy zastawek istniejących. Dużo czasu poświęcone zostało siedlisku wilgotnego boru trzcinnikowego Calamagrostio villosae-Pinetum, które zostało opisane pierwszy raz właśnie w rezerwacie Bór na Czerwonem przez prof. Jerzego Staszkiewicza w 1958 r. (tzw. locus classicus siedliska). Obie strony spotkania zgodziły się, że w przypadku powalenia większych fragmentów drzewostanu sosnowego konieczne może być podjęcie działań z zakresu ochrony czynnej, polegających na usunięciu powalonych drzew oraz odnowieniu drzewostanu. Zaniechanie takiego działania mogłoby doprowadzić do przekształcenia tego siedliska. Ponadto poruszone zostały kwestie udostępnienia rezerwatu, będącego miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Nowego Targu i turystów odwiedzających Podhale.

Po zakończeniu spotkania w siedzibie Nadleśnictwa przeprowadzono wizję na terenie rezerwatu, podczas której omówiono proponowane działania ochronne, zasady udostępniania obszaru, a także występującą tam florę i faunę. Odwiedzono zostało również miejsce w sąsiedztwie rezerwatu, w którym planowany jest czerwcowy piknik rodzinny.

Rezerwat Bór na Czerwonem zajmuje w obecnej chwili powierzchnię ponad 114 ha i dodatkowo chroniony jest jako fragment obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (obszar ptasi oraz siedliskowy).

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *