Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Pozyskiwanie ślimaka winniczka w świętokrzyskiem

winniczek - populacja winniczka
Fot. Kosiarz-PL / Wikipedia

Fot. Kosiarz-PL / Wikipedia

Fot. Kosiarz-PL / Wikipedia

Ślimak winniczek Helix pomatia jest gatunkiem objętym w Polsce ochroną częściową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt może być pozyskiwany przez 30 dni łącznie w danym roku, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja, przy czym w województwie świętokrzyskim mogą być pozyskiwane osobniki o średnicy muszli nie mniejszej niż 31 mm.

Pozyskiwanie ślimaków winniczków z terenu województwa świętokrzyskiego wymaga uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wydawanego w trybie art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje pozyskanie ślimaków winniczków z terenu więcej niż dwóch województw wniosek należy złożyć do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wniosek powinien zawierać informacje określone w art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na ograniczony czas kiedy możliwie jest pozyskiwanie ślimaków winniczków i czas niezbędny do wydania zezwolenia, wskazane jest, aby wniosek złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskiwania ślimaka winniczka w latach 2015-2020 w poszczególnych gminach województwa.

Źróło: Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *