Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Manewry pożarnicze na torfowiskach

pożar torfowiska - straż pożarna
Fot.: Janusz Holuk / RDOŚ w Lublinie

17 kwietnia br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zorganizowała przy współudziale pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie ćwiczenia koordynacyjne w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działaniom treningowym nadano kryptonim „Błota Serebryskie”. Za cel postawiono przećwiczenie akcji pożarniczych na płonących torfowiskach. Akcję treningową przeprowadzono na obszarach Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 i Torfowiska Chełmskie PLH060023.

Pożary torfowisk są bardzo niebezpieczne. Giną wszystkie zwierzęta, w tym objęte ochroną prawną, które nie są w stanie uciec przed ogniem. Na wiele miesięcy zmianie ulegają siedliska przyrodnicze, pozbawiając zwierzęta schronienia i bazy pokarmowej. Ponadto pożar powoduje uwolnienie do atmosfery bardzo dużych ilości metanu oraz tlenków węgla i azotu, które w takich stężeniach mogą być niebezpieczne dla środowiska. Nieprzewidywalność pożarów na torfowiskach powoduje, że są one dużym zagrożeniem dla położonych w okolicy zabudowań, ludności cywilnej i walczących z żywiołem strażaków.

W ćwiczeniach wzięły udział: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, jednostki ochotniczych straży pożarnych z sąsiadujących miejscowości, a także zespół ratownictwa medycznego. Spotkanie inaugurujące odbyło się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniczówce. Podczas odprawy omówiono ogólne założenia ćwiczeń i zaprezentowano szczegółowo obszar objęty działaniami.

Osoby reprezentujące samorząd lokalny wskazywały na konieczność regularnego prowadzenia takich treningów, ponieważ umożliwiają usprawnienie ewentualnych działań pożarniczych. Dodatkowo przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przybliżył uczestnikom ćwiczeń walory przyrodnicze torfowiskowych obszarów Natura 2000 oraz przedstawił dotychczasowe działania z zakresu czynnej ochrony przyrody podejmowane w celu zachowania ich walorów.

Po części teoretycznej jednostki wyjechały na położone w centralnej części obszaru Natura 2000 torfowisko Błota Serebryskie, gdzie odbyły się manewry. Ćwiczenia były sposobnością do sprawdzenia stanu gotowości bojowej poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, poziomu wyszkolenia strażaków, środków alarmowania i łączności oraz stanu sprawności sprzętu. Przetestowano także umiejętność koordynacji działań poszczególnych jednostek ratowniczych w celu jak najszybszego ugaszenia pożaru i udzielenia pomocy poszkodowanym.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *