Promowane

Czym jest audyt efektywności energetycznej i dlaczego jest tak ważny?

audyt efektywności energetycznej

Każde przedsiębiorstwo przemysłowe wymaga do pracy dużych pokładów energii. Zapotrzebowanie na energię stanowi ważny aspekt działalności firmy i jednocześnie generuje znaczne koszty. Z tego względu ważnym jest, aby okresowo przeprowadzać audyty energetyczne, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie również zmniejszenie wydatków oraz optymalizację procesu technologicznego.

Analiza energetyczna jest procesem, podczas którego określane są miejsca o zwiększonym zużyciu energii, zarówno elektrycznej jak i cieplnej, a także zapotrzebowanie na zimno. Odpowiednio przeprowadzony audyt umożliwia podwyższyć poziom efektywności energetycznej całego obiektu. Aby móc zwiększyć efektywność należy określić, a następnie wprowadzić konkretne oraz niezbędne do podjęcia działania. Ważne jest, aby stworzyć także ich kosztorys i wskazać na oszczędności jakie mogą przynieść wybrane rozwiązania.

audyt efektywności energetycznej

W zakładach przemysłowych, ograniczenie zużycia energii, skutkuje przede wszystkim zmniejszeniem kosztów produkcji. Analiza energetyczna przyczynia się do równomiernego gospodarowania energią. Optymalizacja produkcji może przynieść zwiększone możliwości produkcyjne przy stałym wykorzystaniu energii. Dodatkowo, wzrost wydajności, przy minimalizacji strat energii, odbywa się przy braku konieczności rozbudowy instalacji i infrastruktury. Niższe koszty produkcji rzutują także na zmniejszenie kosztu finalnego produktu. Może to wpłynąć na zwiększone zainteresowanie produkowanymi wyrobami, a tym samym na wzrost konkurencyjności firmy.  Dodatkowo, przedsiębiorstwo, które posiada świadectwa efektywności energetycznej uważane jest za firmę świadomą konieczności oszczędności energii i dbania o środowisko. Takie postrzeganie przez potencjalnych klientów może podnieść renomę przedsiębiorstwa. Natomiast oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia energii mogą być wykorzystane na dalszy rozwój firmy.

W infrastrukturze przemysłowej dąży się do znalezienia krytycznych punktów procesów, w których mają miejsce straty energii do otoczenia. Do źródeł traconej energii można zaliczyć nieszczelności, stan, ale także rodzaj pracy maszyny, np. efektywność energetyczna maszyny spada przy pracy jałowej. Na wyniki efektywności wpływa sprawność wykorzystywanych maszyn i urządzeń, w tym m.in. silników lub kompresorów. Do rodzajów instalacji, które podlegają audytowi efektywności energetycznej należy np. sieć pneumatyczna razem z armaturą. Wytwarzanie sprężonego powietrza powoduje zużycie między 10% a 30% wykorzystywanej w przedsiębiorstwie energii elektrycznej, dlatego ważnym jest, aby wykonywać badania szczelności układu. Wśród sprawdzanych instalacji znajdują się także układy napędowe wyposażone w silniki elektryczne czy elektryczne sieci zasilające stosowane w przemyśle.

Do rozwiązań jakie proponowane są po przeprowadzeniu audytu efektywności energetycznej należy przede wszystkim zlokalizowanie wycieków. Jest to jedna z głównych przyczyn strat energii. Stosuje się także obniżenie wartości ciśnienia roboczego, które często stosowane jest nie dla konkretnego przedziału maszyn, ale do wszystkich urządzeń, a także likwidowanie spadków ciśnienia powodowanych źle dobraną instalacją. Dodatkowym zabiegiem jest także zmniejszanie wagi elementów np. poprzez zmianę materiałów z jakich wykonano część lub technik ich produkcji.

Audyt efektywności energetycznej jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw szukających oszczędności ale równocześnie dbających o wydajność i jakość produkcji. Rozwiązania proponowane w wyniku przeprowadzenia analizy energetycznej mogą pomóc osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne przy braku konieczności rozbudowy zakładu. Z tego względu przedsiębiorstwa, w których realizowane są audyty efektywności energetycznej stają się coraz bardziej konkurencyjne na rynku. Tego typu audyty wykonuje firma Pneumat. z Wrocławia, która wszystkie założenia audytowe także wdraża, gdyż tą tematyką przedsiębiorstwo zajmuje się kompleksowo. Osoby zainteresowane tematem efektywności energetycznej w zakładzie zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Piejko, tel. 71 325 72 98, katarzyna.piejko@pneumat.com.pl.

Mogłoby Ci się również spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *