Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Ogólnopolska sieć recyklingu ARES

sieć recyklingu
Fot. Oddajelektrosmieci.pl

Fot. Oddajelektrosmieci.pl

Spółka Ambit jest jedyną firmą w Polsce, która stworzyła ogólnopolską sieć stacji demontażu. Utworzony i wdrożony, w grudniu 2000 roku, przez nią system recyklingu działa pod nazwą ARES i zajmuje się zarządzaniem, komputerowo powiązanych zakładów recyklingu. Firma Ambit prowadzi recykling samochodów według własnej technologii w zakładzie recyklingu w Dobrzynie Dużym koło Białegostoku. Głównym zadaniem systemu jest zapewnienie efektywnego działania pojedynczych stacji, a także uzyskanie dodatkowych korzyści poprzez organizowanie ekonomicznej współpracy stacji w ramach tego systemu. W tym celu zastosowano:

– oprogramowanie ARES organizujące funkcjonowanie sieci,

– umieszczenie odzyskanych z pojazdu części w bazie danych firmy Warta i ARES by zwiększyć rynek zbytu,

– sprzedaż zarówno surowców jak i zdemontowanych części po cenach wynegocjowanych przez całą sieć,

– możliwość uzyskania dochodu ze sprzedaży części należących do innych podmiotów sieci,

– korzystanie z analiz rynkowych i organizacyjnych, a także doświadczeń zwiększających efektywność działania.

System ARES organizuje recykling w kraju poprzez tworzenie dwustopniowego sposobu odbioru i recyklingu samochodu, a także ujednolicenie technologii recyklingu w swoich zakładach poprzez powiązanie tych zakładów siecią informatyczną. Podstawę działania ma tworzyć rozproszona na terenie kraju sieć stacji demontażu otoczonych przez punktu odbioru pojazdów złomowanych. Obecnie sieć ta obejmuje 12 stacji na terenie całego kraju. Zamiarem jest objęcie działaniem obszaru oddalonego o nie więcej niż 100 km. Lokalizacja taka ma gwarantować zwrot kosztów całej inwestycji. Podstawowym zadaniem punktu odbioru jest zapewnienie stacjom demontażu płynnego dopływu samochodów wycofywanych z eksploatacji, co stanowi nieodzowny warunek efektywności działania takiego podmiotu gospodarczego. Istniejące obecnie auto ? złomy po ich odpowiednim przygotowaniu i przekształceniu w punkty odbioru mogłyby spełniać funkcję czasowego gromadzenia wyeksploatowanych pojazdów.

Działalność firmy rozpoczyna się w momencie pozostawienia przez klienta pojazdu wycofanego. Początkowo pojazdy takie są składowane bez demontażu, po zgromadzeniu ich w odpowiedniej ilości są przewożone odpowiednim transportem do stacji recyklingu. Następnie pojazdy są demontowane na specjalnej linii technologicznej, a wszystkie zdemontowane części poddawane są ewidencjonowaniuw programie komputerowym jako dwie kategorie:

– odpady,
– części zamienne (przeznaczone do ponownego użytku).

Odpady przekazuje się do współpracujących z firmą przedsiębiorstw w celu odzysku energii lub recyklingu materiałowego czy też unieszkodliwienia.

Zarządzanie pracą takiej stacji ułatwia odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu w każdej chwili prowadzący stację posiada dostęp do raportów o jej działaniu. Może sprawdzić na przykład:

– liczbę i wartość przyjętych samochodów,
– asortyment zdemontowanych części,
– ilość odpadów przeznaczonych do odzysku.

Program umożliwia także drukowanie raportów podobnie jak dokumentów niezbędnych do przyjęcia samochodu oraz sprawozdań z bilansu wydatków i wpływów w podziale na pojazdy z wyszczególnieniem na modele i marki. Istnieje także możliwość śledzenia rotacji poszczególnych części. Przeglądarka internetowa bezpośrednio połączona z programem umożliwia przeglądanie zasobów magazynowych wszystkich stacji powiązanych ze sobą systemem ARES i znajduje się na stronie internetowej www.czesci.ambit.pl. Udostępnionych w bazie danych jest ponad 35 tys. części zamiennych.

Funkcjonowanie tego systemu sprzyja nie tylko stacjom demontażu, ale także klientom indywidualnym i instytucjom.

Korzyści te przedstawiają się następująco:

a) klientów instytucjonalnych
– odbiór  np. z towarzystw ubezpieczeniowych i kasowanie pojazdów uszkodzonych i wyeksploatowanych,
– odbiór od importerów i producentów pojazdów wyeksploatowanych z akcji promocyjnych sprzedaży, pod hasłem recyklingu,
– dostawy części do napraw dla zapewnienia tańszych usług serwisowych,
– okresowe przygotowanie raportów określoną w dyrektywie dla instytucji naukowych, rządowych i administracji samorządowej.

b) klientów indywidualnych
– wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekazanie pojazdu do stacji demontażu (dokument niezbędny do wyrejestrowania pojazdu),
– odbiór pojazdów złomowanych bez opłat,
– zapewnienie transportu z miejsca postoju,
– skup samochodów powypadkowych,
– sprzedaż części zdemontowanych (również regenerowanych),
– parkowanie pojazdów, które są uszkodzone w wyniku wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *