Aktualności

Jakie zboża uprawiane są w Polsce?

uprawa_zboza_cena

Polska od dziesięcioleci jest uznawana za kraj rolniczy i potwierdzają to statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem powierzchni upraw zbóż Polska zajmuje wysokie, drugie miejsce wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, ustępując najwyższy stopień podium dla Francji. W zbiorach zbóż jesteśmy w najlepszej trójce wspólnoty, z Francją i Niemcami. Produkcja zbóż od lat pozostaje w naszym kraju jednym z głównych kierunków produkcji rolniczej. Jakie zboża cieszą się wśród rolników największą popularnością?

Dlaczego zboża są popularnym produktem wśród rolników?

Szacuje się, że 74 proc. ogólnej powierzchni krajowych zasiewów stanowią różnorodne zboża. Ich popularność wynika z posiadanych przez Polskę warunków klimatycznych i glebowych. Nie bez znaczenia jest to, że zboża łatwo produkować, bez konieczności zastosowania w tym celu zaawansowanych technologii produkcji, a także przechowywać, transportować i sprzedawać. Zboże jest podstawowym surowcem rolniczym do produkcji pieczywa czy pasz, a tym samym przyczynia się do zdynamizowania produkcji zwierzęcej.

Struktura gatunkowa zbóż uprawianych w Polsce

Warunki glebowe występujące w różnych regionach polski oraz typowe czynniki klimatyczne determinują to, jakie zboża mogą uprawiać rolnice. Przeważa produkcja zbóż ozimych nad jarymi, z uwagi na wyższe plony tych pierwszych. W krajowej produkcji zbóż dominuje pszenica, pszenżyto, jęczmień i kukurydza. Uprawia się coraz mniej żyta, niewielkie ilości gryki i prosta. Na podobnym poziomie od lat pozostają uprawy owsa.

Agencja Rynku Rolnego w oparciu na dane statystyczne GUS z lat 2008-2012 podaje, że w strukturze zbiorów zbóż poszczególne ich gatunki mają następujący udział procentowy:

  • 33,2 proc. – pszenica,
  • 15,6 proc. – pszenżyto,
  • 13,2 proc. – jęczmień,
  • 13,0 proc. – mieszanki zbożowe,
  • 11,1 proc. – żyto,
  • 8,5 proc. – kukurydza,
  • 5,0 proc. – owies,
  • 0,4 proc. – pozostałe gatunki zbóż.

W latach 1998-2002 areał uprawy pszenicy w tysiącach hektarów wynosił 2578, a już w latach 2008-2012 pszenica była uprawiana na 2220 tysiącach hektarów. Zwiększyły się za to jej plony – z 3,54 ton na hektar do 4,18 ton na hektar.

Za zboża podstawowe w naszym kraju uznawane są: pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień i owies. Powierzchnia zasiewów tychże zbóż zajmowała blisko 80 proc. zasiewów zbóż ogółem w Polsce.

Szacunkowe dane dot. uprawy zbóż w Polsce w 2013 roku

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory zbóż ogółem w Polsce szacowane są na ubiegły rok na około 28,4 mln ton, co oznacza spadek o 0,6 proc. w stosunku do zbiorów z 2012 roku. W stosunku do lat 2006-2010, w roku 2013 zbiory mogły być większe o ponad 6 proc.

Podsumowując, w najbliższym czasie, w ciągu kilku kolejnych lat, na rynku zbóż w Polsce powinny zajść pewne poważne zmiany. Sukcesywnie zwiększa się areał uprawy pszenżyta i kukurydzy, przy jednoczesnym zmniejszaniu się powierzchni upraw mieszanek zbożowych, pszenicy, żyta i owsa. W związku z niemożnością zwiększenia produkcji zwierzęcej w naszym kraju, niewykorzystane ziarno z nadprodukcji może zostać wykorzystane na produkcję bioenergii.

Bibliografia:

http://agrobiznes.money.pl/ceny-zboz/

http://www.arr.gov.pl/data/00321/rynek_zboz_2013_pl.pdf

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/wynikowy-szacunek-produkcji-glownych-ziemioplodow-rolnych-i-ogrodniczych-w-2013-r-,5,11.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *