Promowane

Plantacja buraka cukrowego – kiedy opłaca się prowadzenie – wymagania rośliny, wahania cen

burak - uprawa

Burak cukrowy to wciąż jedna z popularniejszych roślin uprawnych plantacji, zajmując około 3% ogólnej powierzchni upraw, a rokrocznie areał buraków cukrowych nieznacznie rośnie. Czy plantacja buraka cukrowego wciąż pozostaje opłacalna? Jakimi wymaganiami cechują się buraki cukrowe i jak prezentuje się obecny rynek skupu?

Nowoczesna uprawa buraka cukrowego zaczyna się już na przełomie marca i kwietnia

Istnieje wiele opinii dotyczących terminu siewu buraka cukrowego i zwykle rozpoczyna się on na przełomie marca oraz kwietnia. Według wielu plantatorów właściwym terminem fenologicznym na siew buraka jest wypuszczanie liści przez agrest. Podczas siewu należy zwrócić szczególną uwagę na temperaturę gleby, ponieważ burak cukrowy jest na nią szczególnie wrażliwy. Odpowiednio wysoka temperatura zapewni prawidłowy wigor rośliny, masowe wschody i wyrównanie, a także poprawi tempo przemiany materii organicznej w próchnicę.

By zapewnić glebie prawidłowe parametry, jej kondycjonowanie należy przeprowadzać już od jesieni. Jednym z efektywniejszych rozwiązań pozwalających na odbudowę próchnicy jesienią jest budowa masy z resztek pożniwnych, a tym samym intensyfikacja procesów mikrobiologicznych zachodzących na polu.

Burak cukrowy jest dość wymagającą rośliną uprawną

Szczególną wrażliwość buraki cukrowe przejawiają na braki niezbędnych mikroelementów – w tym boru i manganu. Brak odpowiedniej ilości boru spowalnia rozwój pączków wzrostu, liści i korzenia, a także może przyczyniać się do powstawania zgorzeli systemu korzennego i liści sercowych. Niedobór manganu z kolei ogranicza fotosyntezę i obniża odporność rośliny na patogeny. Istotną rolę w uprawie buraków cukrowych odgrywa również cynk, którego niedobory warunkowane są zwykle poprzez długotrwałe nienawożenie gleby obornikiem na glebach zasadowych (pH powyżej 7).

Doskonałym sposobem na suplementację boru oraz manganu są nawozy dolistne, które pozwalają na efektywne odżywianie buraków cukrowych w łatwo przyswajalne mikro- i makroelementy, a także niezbędne aminokwasy i witaminy. Przykład nawozów dolistnych przeznaczonych do uprawy buraków cukrowych znajdziemy na stronie Dr Green.

Uprawa buraka coraz mniej dochodowa?

Według wyników badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB dochodowość uprawy buraka cukrowego zaczyna maleć. Do 2017 roku rynek odnotowywał zwiększanie areału uprawy buraka cukrowego, przy niewielkiej fluktuacji liczby plantatorów. Niemniej jednak średnia cena skupu buraków cukrowych w 2017 roku spadła o 18 proc., a głównego powodu spadku cen należy szukać w niskich cenach zbytu cukru oraz dużej podaży. Stąd też plantatorzy nie otrzymali dodatków do cen skupu. W samej Polsce zużycie cukru utrzymuje się na stałym poziomie.

Wedle prognoz na 2018 rok, powierzchnia upraw buraka może wzrosnąć nawet do 230 tys. ha., a w uśrednionych warunkach plony mogą wynieść aż 15,3 mln t, co pozwoli na wyprodukowanie ponad 2,3 mln t cukru. Tak duża ilość surowca wymusi zwiększenie roli eksportu poza granice naszego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *