Aktualności, Energetyka, Energetyka, Energia odnawialna, Energia wiatru, Prawo

O OCHRONIE PRZED HAŁASEM

farma wiatrowa
fot. freeimages.com

Oddziaływanie akustyczne energetyki wiatrowej na człowieka i środowisko było głównym tematem ostatniego posiedzenia Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem. Spotkaniu, które odbyło się 21 stycznia w Ministerstwie Środowiska, przewodniczył Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ.

Powołany przez Ministra Środowiska zespół zajmuje się zagadnieniami z obszaru nowelizacji prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (w tym przemysłowym, drogowym, kolejowym i lotniczym). Jego zadaniem jest także przygotowanie propozycji działań pozalegislacyjnych (np. wytycznych, zaleceń), w tym dotyczących etapu planowania i realizacji inwestycji.

Na ostatnim spotkaniu dyskutowano m.in. o uciążliwości energetyki wiatrowej, metodach oceny zasięgu jej wpływu oraz uregulowaniach prawnych stosowanych w kraju i na świecie w tym obszarze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu oraz zaproszeni goście reprezentujący administrację, środowiska naukowe i stowarzyszenia branżowe.

***

Zespół do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem został powołany zarządzeniem Ministra Środowiska z 28 listopada 2014 r. Jego pracom przewodniczy Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *