Aktualności

Transformator olejowy

fot. sgb-smit.pl

Transformator stosowany jest do przeniesienia energii elektrycznej przy zmienionym napięciu wejściowym i wyjściowym przy tej samej częstotliwości, na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Stosuje się różne podziały transformatorów. Jednym z kryteriów jest czynnik chłodzący. Według niego wyróżnia się transformatory powietrzne (suche żywiczne) i olejowe.

Podział transformatorów

Transformatory suche chłodzone są w układzie otwartym, stosuje się je w pomieszczeniach, gdzie zwiększone jest ryzyko pożaru. Transformatory olejowe, mimo nieco większych gabarytów są jednymi z najpowszechniej stosowanych typów transformatorów w energetyce, głównie za sprawą solidnej, niemal niezniszczalnej konstrukcji. To rodzaj transformatora, którego chłodzenie odbywa się przy pomocy oleju mineralnego, bądź innych płynów elektroizolacyjnych, jak np. estry biodegradowalne. Nowoczesne technologie wykorzystywane przy ich produkcji ograniczają straty w uzwojeniach i rdzeniu wpływając tym samym na obniżenie kosztów eksploatacji, zapewniają bezpieczeństwo pracy.

Olejowymi transformatorami rozdzielczymi nazywa się transformatory o mocach od 40kVA do 3150kVA, na napięcia do 72kV. Najczęściej stosuje się transformatory o średnich mocach 250kVA, 400kVA, 630kVA, na napięcia 15.75kV lub 21kV. Stosowane w naszym systemie energetycznym transformatory olejowe to transformatory trójfazowe.

Budowa transformatorów olejowych

Charakterystyczne dla tego typu transformatorów jest ich umieszczenie w specjalnej kadzi, wypełnionej olejem mineralnym lub syntetycznym. Jej dno i pokrywa są grubsze od ścianek, w całości wykonana jest z blachy falistej, przez którą oddawane jest ciepło i przenoszone zmiany ciśnienia wewnątrz kadzi. Olej wypełnia kanały chłodzące rdzenia i pomiędzy uzwojeniami – chłodzi i izoluje.

Aby olej nie miał kontaktu z powietrzem, nie absorbował wilgoci, ani nie podlegał utlenianiu, kadź większości transformatorów olejowych jest hermetycznie zamknięta. Wiąże się to z problemem zmiany objętości oleju wewnątrz transformatora podczas jego nagrzewania i schładzania, która musi być w jakiś sposób kompensowana, tak by kadź nie pękła lub nie zmieniła trwale swojego kształtu. Dlatego stosuje się tak zwane ścianki faliste, czyli elastyczną blachę spawaną w formie harmonijkowych radiatorów, które wspawuje się w sztywną ramę kadzi. Ścianki faliste oprócz elastycznego odkształcania się podczas zmian temperatury oleju transformatorowego pełnią również funkcje radiatorów ułatwiających oddawanie energii cieplnej pochodzącej ze strat transformatora.

Rdzenie składają się z trzech kolumn, owalne uzwojenia zaś z aluminium lub miedzi z izolacją z papieru celulozowego. Olej wypełniający kadź musi spełniać określone normy i wszelkie wymagania. W wyniku rozgrzania oleju i, co za tym idzie, zmniejszeniu jego gęstości, wędruje on po ściankach, czy wewnątrz rurek i opada na dno w momencie spadku temperatury. Dla najwyższej wydajności pożądany jest stały ruch płynu wypełniającego.

Uzwojenia transformatorów, zamocowane na rdzeniu i sam rdzeń, nazywane są częścią aktywną transformatora, która zanurzona jest w oleju transformatorowym, który wraz z izolacją papierową oraz emalią przewodów nawojowych stanowi układ izolacji wewnętrznej transformatora.

Charakterystyka transformatorów różnych mocy

Transformatory dużej mocy chłodzone są olejem i wspomagane nawiewem wentylatorów (podwyższa odbieranie ciepła od kadzi). Dodatkowo, przy najwyższej mocy transformatorach, stosuje się dodatkowe chłodzenie wodno-olejowe.

Transformatory małej mocy ? tu najczęściej olej chłodzony jest naturalnie, poprzez dużą powierzchnię ścianek falistych. Procesy zachodzące wewnątrz nie są zależne od warunków atmosferycznych – poziom temperatury utrzymywany jest na określonym poziomie.

Obecne konstrukcje, nowoczesne i praktyczne, pozwalają na maksymalne wykorzystanie transformatora, przy najmniejszych stratach. Budowa gwarantuje trwałość i stabilność. Nowoczesne technologie, rozmiary, wzornictwo transformatorów olejowych pozwalają na ich zastosowanie w sieciach przesyłowych, elektrowniach wiatrowych, zakładach przemysłowych czy stacjach elektroenergetycznych.

Stopka autorska:
SGB-SMIT Transformers Polska
Al. 1-go Maja 87
90-755 Łódź
www: www.sgb-smit.pl
e-mail: kontakt@sgb-smit.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *